Case 30: Train The Trainer 5-Rol-model (Jessa Ziekenhuis)

Case 30: Train The Trainer, 5 rol-model toegepast bij Jessa Ziekenhuis

logo Jessa Ziekenhuis

Plots krijgen we deze zomer een vraag van het nieuw gefuseerd team ‘Ontwikkeling & Opleiding’ binnen het Jessa ziekenhuis: “Kan je ons inspireren met je 5-rol model?”

Vraag
‘Ons eigen leren versterken’ luidt de vraag, na een fusie van de HRM afdelingen Salvator en Virga Jessa tot Jessa. De 9 opleidingsadviseurs, trainers, HR professionals en Organisatieveranderaars hebben nood om zelf wat afstand te nemen en verdiepend te leren
 
Schermafbeelding 2013-05-10 om 19.08.30
 
Aanpak:
1. Voortraject: Opzet 360° feedback-instrument samen met Adforum, selectie van relevante competenties van de 5 rollen (expert, trainer, facilitator, architect, mentor-inspirator) en ontwikkelingsgericht laten meten bij interne klanten, partners, zichzelf en de leiding gevenden.
 
2. Tweedaags intens en goedgevuld programma op de Heerlijckyt Van Elsmeren, bestaande uit 4 blokken:
 
     2.1. Oogsten van 2,5 jaar facilitatie binnen Jessa in supervisie vorm 
 
     2.2. Terugkoppeling meting 5 rol model + inventaris van leerbehoeftes
 
     2.3. Overzicht door TTT expert van verschillende didactische en groepsdynamische tools en methoden gekoppeld aan leerbehoeftes 
 
     2.4. Hoe gaan wij als team ‘ons’ leren nog krachtiger ten dienste stellen van Jessa? Hoe ga ik mij nog verder ontwikkelen?
 
Vanuit de rugzakfilosofie wisselde Pascal voortdurend van rol, aangegeven door naamkaartjes, en ging zo creatief aan de slag met leervragen van de deelnemers. Werkmethodes als sociogrammen, presentatie, systematisch werken, discussievormen, visualisatie, actiegericht leren en open spacevorm werden als tool ingezet om een flexibele manier van trainen, nl. flex-training, vorm te geven.
 
3. Natraject: De vertaling naar de werkvloer en implicaties op structuur en beleid bediscussiëren en verankeren in de nabespreking, inclusief het persoonlijk plan van aanpak.
 
Effect: 
Enthousiaste deelnemers, overgoten met allerlei nieuwe kennis, toepassingen, voorbeelden, zelfinzichten en gewapend met concrete doelstellingen.
 
Complexiteit:
Dit programma werkte in op 5 levels:
 
1. de groepsbinding in het team
2. kennis van elkaars interne opdrachten
3. beleidsmatige aanpak ontwikkelen binnen Jessa als HRM, HRD en OD-afdeling
4. Inhoudelijke domeinen uit presentatietechnieken, train the trainer, procesbegeleiding, systeemdenken
5. zelfkennis toegepast op eigen loopbaan
 
 
Bijlage: 
Link prezi TTT, 5 rol model
Link uitgebreid stageverslag Jessa Ziekenhuis door Lynn Mottie, stage Arbeidspsycholoog KU Leuven.