Verander-architect

Verander-architect

 “Everything changes and nothing remains still … and … you cannot step twice into the same stream”

– Heraclitus –

 

Of voor de Grieken onder ons: 

“πάντα χωρεῖ καὶ οὐδὲν μένει” καὶ “δὶς ἐς τὸν αὐτὸν ποταμὸν οὐκ ἂν ἐμβαίης”

Panta chōrei kai ouden menei kai dis es ton auton potamon ouk an embaies

Hoe versta ik dat?

Sinds mijn burn-out in 2010, is dit de meest voorkomende rol. Dagelijks in interactie met klanten tekenen en trajecten uitdenken en ontwikkelen is mijn grootste plezier. Omdat ik dat ervaar als snel, nuttig en impactvol.

Een verander-architect ondersteunt organisaties, instellingen en teams in veranderinitiatieven. Op participatieve wijze creëert de verander-architect met de betrokkenen een veranderdoel en -aanpak en maakt de vertaalslag naar de praktische invulling hiervan door het uittekenen van een mogelijk traject.
 
De architect is de 4e rol in het 5-rol Model dat ik samen met Adforum ontwikkelde voor TTT The Training Transition. Uit de bevraging van de expertenpannels kwamen volgende competenties naar voor:
  • Processen vorm geven: Het kunnen concretiseren van een theoretisch onderbouwde oplossing voor een probleem, het opmaken en uitvoeren van een actieplan en de uitvoering managen om een oplossing te bieden aan het probleem.
  • Verandervermogen: Het kunnen herkennen van de nood aan verandering, verandering kunnen introduceren, een draagvlak voor verandering kunnen creëren en gepast kunnen omgaan met weerstand.
  • Analyseren: Het snel en doeltreffend  kunnen analyseren van een complexe situatie door informatie kritisch te beoordelen, de hoofd- van bijzaken te onderscheiden, relevantie bronnen te gebruiken en causaliteiten te herkennen.
  • Systeemdenken: Het kunnen onderscheiden van de verschillende onderdelen van een systeem, weten hoe ze op elkaar inspelen en hiermee rekening kunnen houden.

 

♦ Conclusie en eenvoudig gezegd: een verander-architect tekent mogelijke paden van A naar B.

Wens

Mijn wens is 

  • om aan bestaande en "blauw" uitgetekende veranderingstrajecten, dat extra toe te voegen, zodat ze meer kans op slagen hebben dan de huidige 15% die uit succesonderzoeken naar voor komt
  • dat managers sneller hun plan aftoetsen of co-creatief opbouwen
  • dat u mailt met een inhoudelijke vraag ipv een marktvergelijking van consultants, we kijken of het klikt, en gaan aan de slag. Indien ik niet de juiste adviseur ben voor uw vraag, zal ik dat ook meteen zeggen of doorverwijzen. 
 
♦ Ik hou van tekenen en ideeën vertalen in realisatie ...

Referenties

Woorden van klanten zelf zeggen zo veel meer:

1. Jos Motmans – De Kringwinkel Hageland - HR Manager 

"Voor mij voldeed de begeleiding van Pascal volledig aan onze verwachtingen: hij leeft zich snel in in de context van onze organisatie, zeer rustig in zijn begeleiding en tegelijkertijd zeer flexibel, wendbaar. Hij weet zeer goed waar hij wil landen en werkt er rustig en flexibel naar toe."
 
2. Erwin Samson - Plantijn Hogeschool - Algemene Directie
"Met de hulp van Pascal als mentor en begeleider van een fusie-team, begrepen wij hoe we onze fusie op een transitie-gerichte manier konden aanpakken."
 
3. Helga Yperman - Imperial Tobacco - HR Manager 

"Bij Imperial Tobacco zijn wij al jaren aan de slag rond Organisatiecultuur. We willen als organisatie The Perfect Match vinden tussen geëngageerde en gedreven medewerkers en Performance. Bij de implementatie van ons nieuw waardenkader werkten we samen met Benjamin Gérard en Pascal Van Loo. Zij zorgden voor een geapprecieerde, diepgaande grote groepsinterventie waardoor onze medewerkers een hele beweging konden maken."
 
4. Isabelle Peeters- De Watergroep (VMW, Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening), Adjunct- Afdelingshoofd personeel
"Pascal helpt mij als verander-architect om binnen de watermaatschappij de beweging te maken van teambuilding naar teamontwikkeling naar organisatie- of cultuurverandering. Ik apprecieer vooral het aangename contact en de co-creatieve zoektocht naar de gepaste interventie bij onze managers. Wij pasten onder zijn begeleiding een aantal grote-groepsinterventies toe, waarvan "elke druppel telt!" in Limburg nog nazindert."
 
5. Vincent Delbaere -  Euroclear - Director Human Resources
"I want to say thank you for the delivered activities in Finance and also for the presentation to UD about the culture of our Euroclear Organisation. The content was well received by our social partners and the feedback afterwards was very positive."
 

Bisnode Interact (Teambegeleiding samen werken aan waarden)
BMW (Train the Trainer, Executive coaching) 
Brussels Airport (Change rond Organisatiecultuur – Leiderschap en verandering in onzekere tijden) 
Carglass (Project Talent Management)
Colruyt (Bijstand opmaak leertrajecten)
Deloitte (Communicatie – teammanagement – presentatietechnieken)
Dexia (Change management – vergadertechnieken – zelfsturende teams)
Valesta (Intervisie, flex-training)
VITO (Transitie traject)
VOKA: Kamer van Koophandel (Plato Peterschap – Teamontwikkeling – vergadertechnieken)

Contact & Links

 

Pascal Van Loo

Rotselaarsebaan 20 
BE-3220 Holsbeek

T +32 477 299 445 
pascal@pasas.be

logo_thetrainingtransition_fc