Bestuurder

Bestuurder

 “It’s more important to do the right things, than doing the things right.”

– Michael Porter, bedrijfskundige –

Hoe versta ik dat?

De uitspraak hierboven van de Amerikaanse bedrijfskundige Michael Porter geeft de essentie van het besturen als basis aan.

De goede dingen doen:

 • In de eerste plaats gaat het om ‘doing the right things’. Welke resultaten streven we na? Wat is de toegevoegde waarde voor onze klanten of leden? (business results). Dit is het effectiviteits- of doeltreffendheidsaspect.


De dingen goed doen:

 • Daarna gaat het om ‘doing the things right’. Hoe zetten we mensen en middelen zo optimaal mogelijk in om de voorgenomen resultaten te behalen? (business resources). Dit is het efficiëntie- of doelmatigheidsaspect.


De dingen beter doen:

 • Een derde aspect is het lerend vermogen van organisaties (business rules). In een snel veranderende wereld is effectiviteit en efficiëntie slechts een tijdelijk verschijnsel. In feite moet een organisatie permanent bezig zijn te leren en te verbeteren om effectief en efficiënt te blijven.

Een bestuurder is mede verantwoordelijk voor het definiëren en uitdragen van de missie, de visie en de waarden van een organisatie. De bestuurder acht zich voldoende bekwaam om de organisatie actief en op een positieve manier mee te besturen. Hij draagt collegialiteit, eerlijkheid en dialoog hoog in het vaandel.

Wens

De categorie "vrijwilligers werk" is op dit moment goed gevuld met mijn activiteiten binnen VOV als voorzitter, Sint-Jansbergklooster als actief coöperant, TheO als pionier in een TheaterOpstellingen en wat bijdragen in de Blue Economy beweging.

Duurzame omgang met mijn eigen energie, vraagt wat afscherming in mijn vrijwillige en onbezoldigde mandaten, hoe maatschappelijk zinvol ze ook zijn.

Referenties

Vroeger:

 • Voorzitter Sportraad KULeuven vzw
 • Secretaris en bestuurder VOCAP, Vereniging Organisatie- Consumenten- en Arbeidspsychologen
 • Bestuurder en stichter Obelisk Netwerk bvba
 • Bestuurder en stichter Obelisk bvba
 • Bestuurder C-Square (overkoepeling Organisatieontwikkelingsconsultant) 
 • Voorzitter en bestuurder van KWB Kortrijk-Dutsel
 • Bestuurder, VOV Lerend netwerk: algemene vergadering 2008-2011

 

Nu:

 • Voorzitter VOV Lerend Netwerk, Raad van Bestuur (2012-2015)

Contact & Links

Pascal Van Loo

Rotselaarsebaan 20 
BE-3220 Holsbeek

T +32 477 299 445 
pascal@pasas.be

Een stromende bron van inzichten rond leren is te vinden op de VOV Kennisbank.

logo VOV Lerend Netwerk