Vergader-voorzitter

Hoe versta ik dat?

Als vergadervoorzitter kan je zelfs zonder op de hoogte te zijn van de inhoudelijke agenda je voorzitterskills uitoefenen. Je kan de vergaderleden begeleiden doorheen en richting geven naar een gepaste vergaderstructuur en -proces. Je kan hen begeleiden doorheen een efficiënte vergadering, waarbij je de verantwoordelijkheid om tot gepaste inhoud te komen gedurende de vergadering bij de leden zelf legt en enkel ingrijpt op vlak van procedures, rollen en afspraken gedurende de vergadering, alsook hen inzicht geeft in en laat rekening houden met een gepaste interactie onderling.

Schermafbeelding 2014-03-03 om 10.45.28

Wens

Pannels en vergaderingen voorzitten is een leuke tussendoor bezigheid.

Referenties

Voka, Janssen Pharmaceutica, VOV, vzw Bethanië, Sint-Jansberg, Imec, KuLeuven, ...

Contact & Links

Pasas

Pascal Van Loo

Rotselaarsebaan 20 
BE-3220 Holsbeek

T +32 477 299 445 
pascal.vanloo@pasas.be