Case 53: artikel HR magazine – teambuilding

Artikel HR magazine

TEAMQUIZ: Je wordt als opleidingsverantwoordelijke gevraagd iets te doen voor een bepaald team. In welke situatie heb je het meeste kans op succes om betere resultaten met het team te halen?
 
Eén van de werkvormen is met een quiz te werken, maar in teamwerk, de specialiteit en passie van de meeste van onze consultants, zijn er zoveel mogelijke werkvormen. Dankzij de samenwerking met Outward Bound, maak je onze begeleiders weinig wijs op vlak van Groepsdynamiek en Teamontwikkeling. Zeker in aanvulling met de directe academische linken met EHSAL en KULeuven, Arbeidspsychologie.
 
Meer weten, download hier het artikel in HR Magazine met een kadering door Pascal Van Loo.