Case 90: Voorzitter VOV Lerend Netwerk, L&D Federatie Vlaanderen

Case 90: VOV Lerend Netwerk vzw: verkozen als Voorzitter 2012-2015

  logo VOV Lerend Netwerk

Vraag: 
Het VOV-leden verkozen mij om samen met een team waarden-volle en gedreven professionals de komende drie jaar VOV verder mee uit te bouwen, en dit in de rol van Voorzitter van het bestuur. Met vertegenwoordigers vanuit zowel vraag- als aanbodzijde, grote en kleine organisaties, verschillende sectoren, mannen en vrouwen, is de Algemene Vergadering en Raad van Bestuur erg divers samengesteld.
 
Aanpak:
Als bestuurder en vergadervoorzitter wil ik ertoe bijdragen om deze vereniging te stimuleren en bij te sturen tot verandering in de vorm van innoverende projecten. Vanuit onze passie en ervaring, willen VOV en ik een krachtig forum rond leren en ontwikkelen neerzetten. De verbinding van mens en organisaties door training, opleiding, ontwikkeling, kennisdelen en co-creatie, is zeker nu in een tijd van transitie en paradigma-verschuivingen, heel erg nodig.
 
Ons werk is klaar als Leren in het DNA van organisaties zit. 
 

 

Andere bestuursrollen:
 
  • Voorzitter Sportraad KULeuven vzw
  • Secretaris en bestuurder VOCAP, Vereniging Organisatie- Consumenten- en Arbeidspsychologen
  • Bestuurder en stichter Obelisk Netwerk bvba
  • Bestuurder en stichter Obelisk bvba
  • Bestuurder C-Square (overkoepeling Organisatieontwikkelingsconsultant) 
  • Voorzitter en bestuurder van KWB Kortrijk-Dutsel
  • Bestuurder, VOV Lerend netwerk: algemene vergadering 2008-2011