Case 50: groepsdynamische procesbegeleiding (PLATO) met Joris Piot

Case 50: 2-daagse opleiding groepsdynamische procesbegeleiding bij PLATO               logo Plato

Vraag

Meer dan 45 begeleiders-in-spe uit verschillende regio’s wilden gedurende een twee-daagse opleiding hun inzichten in de wereld van groepsdynamica en vaardigheden als facilitatoren en moderatoren verruimen, met als doel klaargestoomd te worden tot begeleider van kmo-bedrijfsleiders. Ervaren procesbegeleiders als Pascal Van Loo en Joris Piot poogden een antwoord te bieden op vragen als: ‘Hoe kom je tot een leerrijk interactieklimaat? Hoe kan je een groep modereren en faciliteren? Hoe kom je met je groep tot gedragen keuzes?’

 

Aanpak:

1.   Dag 1 kreeg de groep nieuwe begeleiders een methodiek mee om samen met kmo-zaakvoerders te komen tot het bepalen van zinvolle thema’s die worden behandeld tijdens een traject. Concreet wordt er vertrokken van welke ‘knelpunten’ een kmo heeft op korte termijn, middellange termijn en lange termijn. Zo kunnen alle thema’s daaraan worden opgehangen.

2.   Dag 2 konden de verschillende teams samen een draaiboek opmaken om een eerste sessie met mogelijke deelnemers voor te bereiden. Ze bekeken ook samen met de meer ervaren begeleiders de kritische succesfactoren van een mogelijk project voor kmo-zaakvoerders.

 

Hoofddoel van de tweedaagse was niet enkel een methodiek als kapstok voor begeleiding aanleren, maar ook netwerking tussen de begeleiders onderling en over de regio’s heen.

Deeldoelen:

 • Doelen waarvoor de eerste stappen in de juiste richting gezet zijn:
  • komen tot een leerrijk interactieklimaat (veilig, interessant, interactief, reflectief)
  • hoe kan je pro-actief interveniëren
  • hoe komen tot een gedragen keuze in een groep
  • concreet voorbereiden van de eerste platosessies
  •  

Vervolgstappen:

 • Als volgende stap in de juiste richting zal verder ingegaan worden op de competenties en vaardigheden van een facilitator, begeleidersinterventies en modereren, alsook het samenwerken in team