Case 12: opmaak document strategische visie rond studentbeleid (KULeuven)

Opmaak document strategische visie rond studentbeleid met alle afvaardigingen van de stakeholders (KULeuven: Dienst Studieadvies)

KULeuven
 
 
Rol: procesbegeleider en voortgangsbewaker
 
De begeleiding kan omvatten:
  • Zachte procesmatige kant
  • vergaderingen begeleiden en via goede werkmethodieken zorgen voor optimale output
  • gepaste procesinterventies in functie van diepgang en voortgang
  • gelijkenissen en verschillen verhelderen
  • potentiële conflicten mediëren
 
Inhoudelijke aspecten transitie:

  • ik zal een bewustwordingsproces op gang brengen vanuit een inhoudelijk referentiekader rond change management, project en transitie.