Case 31: nieuwe vorm van kennisdeling in groep (AgO)

Nieuwe vorm van kennisdeling in groep (Agentschap voor Overheidspersoneel – departement BCM v1)

Agentschap voor Overheidspersoneel

Vraag: De klant wil een traditioneel en verouderd patroon van groepsbijeenkomsten en vergaderingen doorbreken met een nieuwe, interactieve stijl van samenwerken, over afdelingen heen.

Aanpak:

We stelden als werkvorm een World Café voor. Deze vrije werkvorm laat in kleine groepjes een dialoog tot stand brengen en kennis uitwisselen over een bepaald zelfgekozen thema. Ideeën worden op een groot vel papier gezet en blijft op tafel liggen. Het resultaat wordt plenair gepresenteerd.

1.   Introductie van kennisdelingsnetwerk:

a.   Positionering nieuwe team-verantwoordelijke
b.   Visie en doel teamnetwerk
c.   Breuk oude werkstijl, nieuwe interactieve werkvorm

2.   Overzicht leertraject, activiteiten team

3.   2 werkblokken:

a.   Inhoudelijke kennismakingsronde:

    • Wie ben je
    • Wat heb je te bieden voor het team
    • Wat wil je op de agenda

b.   Thematische praktijk uitwisselen:

    1. Kennisdeling, dialoog d.m.v. World Café

 
Tussentijdse conclusie:

Eerste kennismaking met dynamische, interactieve werkvorm voor de groep:

▪ Kennisdeling werd getriggerd, maar dynamiek en interactieve uitwisseling tussen alle groepsleden bleef nog beperkt tot dialoog binnen afdelingen met zelfde expertise
▪ Interdepartementele kennisdeling, dialoog over verschillende expertisegebieden heen nog in beginfase, maar eerste stappen wel aanwezig
▪ Team-verantwoordelijke werkt op andere snelheid dan team, zeer gedreven en bijzondere persoonlijkheid met eigen ambitieuze agenda
▪ Nieuwe werkvorm zonder weerstand onthaald, medewerking en vervolg van dynamische, interactieve samenwerking mogelijk 

Vervolgstappen:

a.   Versterken van interdepartementele samenwerking en dialoog
b.   Opvolgen van de basisafspraken
c.   Vervolg dynamische, interactieve werkvormen
d.   Afstemming en creëren van een fit tussen noden, doelen, visie en werksnelheid van team-verantwoordelijke en teamleden