Case 72: People Management II

Case 72: People Management deel 2

HUB, vroeger Ehsal

Uniek in het hele curriculum van EHSAL was toch wel de outdoor en residentiële 3-daagse die deel uitmaakte van het lesprogramma in het laatste jaar. Mijn voorgangers Prof. Dirk Buyens, Prof. Herman Wittockx en Prof en decaan Walter Platteau hadden de weg voorbereid om elk jaar de academische basis en verantwoording te kunnen geven voor die onconventionele aanpak. Elk jaar konden een 50-tal afstuderenden HRM-ers hiervan de vruchten plukken door niet alleen af te studeren als professional, maar ook een stevige stap in hun persoonlijk leiderschap te kunnen zetten.

 
De experimenten met groeps-examens waarbij peer-evaluatie een belangrijke doorslag gaven, zou ik meteen herhalen.