Case 71: People Management, een reflectie

Case 71: People Management, een reflectie

HUB, vroeger Ehsal

Jarenlang gaf ik dit vak aan de masterstudenten HRM aan EHSAL, nu HUB. People Management is een vakgebied en een verzamelterm. In de werkcontext is het misschien de meest gevraagde training. Waarom? Omdat veel organisaties voelen dat een degelijke basis voor hun middle management, echt noodzakelijk is voor een goed functionerend bedrijf. Bij EHSAL was het een 60-uurs vak voor de Handelswetenschappers, HRM. 
 
Kunst is om het vak een zinvolle invulling te geven. Niet op basis van inhoud alleen, wel op basis van behoefte in de werkprocessen van managers. In samenspraak met onze klanten en de deelnemers maken we een doordachte keuze uit volgende modules: ken je business, groepsdynamiek, veranderingsprocessen, organisatieleer, leiderschap, coaching, communicatie, gesprekstechnieken, HRM, commerciële vaardigheden en beleidsmatige aspecten.