Case 73: Adviesvaardigheden: Contact & Contract – KdG

Vraag:
Hoe adviseren we onze klanten met zo veel mogelijk impact?
  • Voorbereid zijn op het maken van contact en taakafspraken met de opleidingshoofden (de  klanten)
  • Procesvaardigheden versterken

 

Aanpak:
We werkten met 33 beleidsmedewerkers van de dienst onderwijsinnovatie en studenten (O&S). Een combinatie van bewustwordingsoefeningen, AI, theater, cases, skilltraining, inspiratiemomenten hielp om het thema levend en tastbaar te krijgen. Script van de dag op aanvraag te bekomen.
 
Straf aan deze dag was dat we natuurlijk zelf telkens ons contract en contact met de doelgroep en opdrachtgevers dienen te verzorgen, zeker als je werkt rond dit thema.
  • Keuze aanbod gedaan omwille van de verschillende behoeftes in de groep: sommigen wilden gesprekken oefenen in een trainingsvorm, anderen wilden graag cases bespreken bij wijze van intervisie en een 3e   groep wou de diepgang vatten van hoe ik contact maak als mens, in mijn rol als adviseur.
  • Veel gewerkt met meta-interventies: Vertragen en het hier-en-nu proces benoemen. Van bovenaf verduidelijken wat er zich in de groep afspeelt. Voor mij één van de belangrijkste en krachtigste instrumenten als    
    adviseur.

 

Effect:
Beleidsmedewerkers 
– met meer zicht op het gewenste profiel,
– besef van wat “gepaste interventie” betekent, ook op metaniveau,
– zicht op de 3 mogelijke interventiestijlen,
– beter voorbereid op de complexe job als adviseur.