Case 33: strategie voor Raad van Bestuur en directie (vzw Bethanië)

Vraag: strategische counseling: eerste stap zetten in betekenis geven aan rollen en procedures van Raad van Bestuur en Directie

Doel: op lange termijn een bestuurscharter ontwerpen

Aanpak
– Voorbereidend gesprek met Voorzitter en Algemeen Directeur
– Raad van bestuur (RvB) en directie kregen zeven inhoudelijke vragen voorgeschoteld. Voorbeeld: “Wat is uw drive om hier te besturen?” of voor de directie “Wat is uw drive om hier te werken?”
– Groepen werden gesplitst en kregen een half uur voorbereidingstijd 
– RvB wordt tegenover directie geplaatst en vragen worden op een open manier behandeld en bediscussieerd 
– Tot slot werden duidelijke afspraken en regels naar de toekomst toe gemaakt.

Effect
– Rollen en verwachtingen tov mekaar werden helderder,
– Toekomstgerichte thema’s lagen op tafel,
– Gemeenschappelijk doel kwam weer voorop te staan,
– Directie maakt ontwerp charter, en legt voor aan RvB.